Veidekke ASA: Selger eiendomsvirksomheten

Report this content

Veidekke har i dag signert avtale med et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS (Kjøper) om salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige for et kontantvederlag på NOK 7,7 milliarder på gjeldfri basis. Transaksjonen vil gi en gevinst til Veidekke på om lag NOK 1,2 milliarder.

Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av september 2020. Salget av eiendomsvirksomheten vil gjøre Veidekke til en rendyrket skandinavisk entreprenør med en sterk markedsmessig og finansiell posisjon. Styret i Veidekke vil etter gjennomføring foreslå utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 20 per aksje. 

– Veidekke har siden november vurdert ulike alternativer for utskillelse av eiendomsaktivitetene for å legge til rette for langsiktig videreutvikling med nye eiere og å kunne rendyrke entreprenørvirksomheten. Etter en grundig prosess har styret konkludert med at salg av virksomheten fremstår som den beste løsningen både industrielt og finansielt, og denne løsningen realiserer også verdier for våre aksjonærer, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg i Veidekke.

– Vi er godt fornøyde med at Veidekke har akseptert vårt bud, og at vi sammen med våre partnere blir eiere av Veidekkes eiendomsvirksomheter i Sverige og Norge, som består av mange spennende prosjekter, sier Tollef Svenkerud, styreformann i Fredensborg Bolig.

– Pågående prosjekter er godt ivaretatt av en profesjonell organisasjon, og Baard Schumann er påtenkt som leder for den samlede virksomheten i Norge og Sverige. Han vil med dette erstatte Jørgen Wiese Porsmyr, som forblir i Veidekke ASA, sier Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property ASA.

Transaksjonen gjennomføres ved at Kjøper overtar aksjene i Veidekke Eiendom i Norge og Sverige mot å betale et vederlag på om lag NOK 3,3 milliarder. Samtidig tilbakebetales Veidekke Eiendoms gjeld på om lag NOK 4,2 milliarder til Veidekke ASA, mens NOK 200 millioner utgjør utsatt prosjektoppgjør som blir betalt ved ferdigstillelse av prosjekt. Investert kapital i eiendomsvirksomheten utgjorde ved utløpet av første kvartal NOK 6,3 milliarder (IFRS). Basert på IFRS-regnskapet, vil transaksjonen gi en bokført gevinst på om lag NOK 1,2 milliarder.

Transaksjonen frigjør betydelige midler som gir Veidekke et sterkt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten. Veidekke skal være et lønnsomt og solid selskap som også i fremtiden skal skape og realisere verdier for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Boligbygging har vært og vil fortsatt være en viktig del av vår virksomhet, og som en ledende boligbygger i Skandinavia ser vi frem til å samarbeide med den nye eieren i tiden som kommer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. 

Veidekke hadde ved utløpet av første kvartal 2020 netto rentebærende gjeld på NOK 2,6 milliarder. Deler av provenyet vil bli benyttet til nedbetaling av gjeld for å sikre ønskede tilpasninger i finansieringsstrukturen for fremtidig vekst og utvikling av selskapet. Styret i Veidekke vil etter gjennomføring av transaksjonen innkalle aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling, planlagt gjennomført i andre halvår. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå å utbetale et ekstraordinært utbytte fra salget av eiendomsvirksomheten på NOK 20 per aksje. Veidekke har en tydelig ambisjon om i nær fremtid å dele ut gjenværende likviditet fra transaksjonen, samt det kansellerte utbyttet basert på regnskapet for 2019, så snart blant annet usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien er avklart.

ABG Sundal Collier og Advokatfirmaet Schjødt har vært henholdsvis Veidekkes finansielle og juridiske rådgiver i prosessen. Konsortiets rådgivere har vært Arctic Securities, DNB Markets, PWC, Advokatfirmaet Thommessen i Norge og Advokatfirmaet Vinge i Sverige.

I dag kl. 16.00 CET vil det bli holdt en kort videokonferanse for analytikere og investorer. Der vil konsernsjef Jimmy Bengtsson og andre medlemmer av Veidekkes ledelse kort redegjøre for transaksjonen og svare på spørsmål fra deltakerne.

Innringingsdetaljer:

Join the meeting: https://pexip.me/meet/7263771052

Telefon: +47 67209300

PIN: 7263771052#

One-click smartphone dial-ins: +4767209300,7263771052#

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no
Bård Schumann, tlf. 940 80 000, baard.schumann@gmail.com
Tollef Svenkerud, styreleder i Fredensborg Bolig, tlf. 917 76 594, tollef@fredensborgbolig.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner