Veidekke ASA: Signerte veikontrakt til 2,3 milliarder

Veidekke Entreprenørs administrerende direktører Dag Andresen og Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen signerte i dag kontrakten på 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. for bygging av ny E6 mellom Arnkvern og Moelv i Hedmark.

Veidekke skal bygge ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på den 24 kilometer lange strekningen mellom Arnkvern og Moelv gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Anleggsarbeidene vil bli igangsatt i løpet av kort tid, og strekningen skal åpnes i desember 2020 - syv måneder tidligere enn planlagt.

Veidekke har høyt fokus på miljø i forbindelse med den planlagte byggingen. Det er lagt opp til en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene sett opp mot tradisjonell veibygging, blant annet gjennom materialvalg og planlagte konstruksjoner.

Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal. Mer informasjon om prosjektet: http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e6-kolomoen-moelv/

På bildet (f.v.): Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier signerte i dag den store veikontrakten.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Dag Andresen, tlf 91 55 14 10, dag.andresen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker