Veidekke ASA: Skal bygge om skole i Årsta ved Stockholm for SISAB

Report this content

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å bygge om Skanskvarnsskolan i Årsta ved Stockholm for Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Prosjektet er en utførelsesentreprise med kontraktssum SEK 147 millioner. Arbeidet starter i juni og er beregnet å ta to år.

Skanskvarnsskolan skal bygges ut for å møte tidens krav til skolebygg og for å ha plass til elevmassen som er ventet i de kommende årene. Ett bygg skal rives og erstattes av et nytt skolebygg med bruttoareal 6 000 kvadratmeter, bestående av gymsal, storkjøkken, kantine og lokaler for skole- og fritidstilbud. I kontrakten inngår også renovering av skolegården og en vei med snuplass inntil skolen. Gjennom hele byggeperioden vil skole og førskole være i drift i andre skolebygninger og i skolegården omkring. Det nye bygget skal sertifiseres til miljøstandarden Miljöbyggnad SILVER.

– SISAB og utdanningsadministrasjonen ser frem til å sette planene vi har for elever og ansatte ved Skanskvarnsskolen ut i live i samarbeid med Arcona. Dette er et fint prosjekt, der alle involverte sammen deler et stort ansvar overfor barna og Stockholm kommune, sier Helene Logren, prosjektleder i SISAB.

– Vi er veldig glade for å kunne inngå et nytt samarbeid med SISAB og utdanningsadministrasjonen; denne gangen om Skanskvarnsskolan, sier Ella Bringle, prosjektleder i Arcona. – Det er ekstra gøy å få bygge flotte nye lokaler for barna våre. Skolen skal være i drift i hele byggeperioden, og det betyr høy oppmerksomhet om logistikk, arbeidsmiljø og hensyn til tredjepart.

Arcona bygger også om Framtidens förskola Blågull i Hässelby for SISAB og fullførte i høst en større renovering av Östra Reals gymnasium i Stockholm.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ella Bringle, projektleder Arcona, ella.bringle@arcona.se, tlf. +46 08 601 21 86
Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia