Veidekke ASA: Skal bygge om Trångsundsskolan i Huddinge ved Stockholm

Report this content

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å bygge om Trångsundsskolan i Huddinge. Prosjektet er en totalentreprise utført i samspill, med kontraktsverdi på ca. SEK 120 millioner. Prosjektet har byggestart i juni og skal ferdigstilles innen august 2022.

Det er Arcona Arkitekter som har bistått Huddinge Samhällsfastigheter med å få til bedre utnyttelse av Trångsundsskolans areal. To bygg skal rives og erstattes med to nye bygg med til sammen 3 000 kvadratmeter og en plassering mer i tråd med tidens behov. I tillegg skal Arcona bygge om fire eksisterende bygg som blant annet inneholder kjøkken og kantine. For å skape en trygg og inspirerende skolegård med plass til så vel rolig som aktiv lek, skal utemiljø og belysning også forbedres. De nye skolebyggene, som er planlagt sertifisert til den svenske standarden Miljöbyggnad nivå Silver, skal oppvarmes med fjernvarme, og deler av det ene bygget får grønt sedumtak.

– Ombyggingen vil gi Trångsundsskolan kapasitet til å ta i mot 150 flere elever, og når prosjektet står ferdig, vil skolen kunne romme ca. 900 elever i tre paralleller fra førskole til og med niende trinn. Vi har hatt et godt samarbeid med Arcona gjennom flere år og gleder oss til sammen å bygge om Trångsundsskolan, så den kan møte dagens pedagogiske behov og fremtidens arbeidsmåter, sier Torbjörn Wallin, prosjektuvikler i Huddinge Samhällsfastigheter.

Prosjektet vil bli gjennomført i etapper, og skolens virksomhet vil delvis fortsette i nåværende lokaler gjennom byggetiden.

– Etter et års intensiv planlegging og prosjektering ser vi nå frem til første spadetak. Den gjenværende skolevirksomheten og arbeidsområdet vårt er bokstavelig talt omringet av boliger, og det byr på utfordringer med tredjepartssikkerhet, logistikk og kommunikasjon. Dette har vi jobbet intensivt med i året som gikk, og etter god dialog med skolevirksomheten, kommunens trafikkavdeling og naboene, får vi nå vår etterlengtede produksjonsstart, så snart elevene starter sin etterlengtede sommerferie, sier Caroline Abrahamsson, prosjektleder i Arcona.

Arcona har tidligere bygget flere bygg for Huddinge Samhällsfastigheter, som nylig ferdigstilte Glömstaskolan F-3 samt Glömstahallen, Glömstaskolan, Kvarnbergshallen og Stuvstahallen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, tlf. +46 705 37 12 60

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia