Veidekke ASA: Skal bygge skole på Askøy

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag å bygge nytt skolebygg og bygge om deler av Tveit skole på Askøy utenfor Bergen. Kontrakten med Askøy kommune er en generalentreprise verdt nær 130 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet gir skolen flere klasse- og grupperom, nytt bibliotek og ny flerbrukshall med scene, treningsrom og tilhørende garderober. Det nye skolebygget blir på fire etasjer og skal sammenkobles med eksisterende skolebygg som også skal ombygges noe. Samlet bruttoareal for nybygg og ombyggingsareal i prosjektet er på cirka 7.100 m², og skolen får en kapasitet på rundt 600 elever fra første til syvende klasse etter at alle arbeider er utført.

Det nye bygget og deler av eksisterende bygg utføres med høyt fokus på inneklima, og skolen skal varmes opp via miljøvennlige energibrønner. Også utvendige anlegg får en omfattende oppgradering med ny parkerings­plass, justering av Kollevågveien, ombygging av fotballbane, etablering av utvendige veier, ramper og trapper samt et aktivitetsområde med plankegang og lekeapparater som innbyr til fysisk utfoldelse.

- Gode skolebygg er noe av det viktigste vi kan bygge, og vi er svært godt fornøyd med å ha vunnet konkurransen om oppdraget og fått tillit fra Askøy kommunen. Vi gleder oss til et godt samarbeid slik at vi, sammen med kommunens team og våre underentreprenører, i felleskap gjennomfører prosjektet på en best mulig måte, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Entreprenør.

Byggestart blir første desember, og det nye bygget skal stå ferdig til skolestart høsten 2018. Oppgradering av eksisterende bygg skal være ferdig innen februar 2019.

Billedtekst: Rådmann Eystein Vennesland i Askøy kommune (t.v.) og Geir Morten Nordvik i Veidekke ser frem til å starte byggingen av Tveit skole.

  
For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt: 
Prosjektleder Kjell Roar Nordvik, tlf 98 21 00 03, kjell.roar.nordvik@veidekke.no
Seksjonsleder Geir Morten Nordvik, tlf 92 60 38 71, geir.morten.nordvik@veidekke.no
Distriktsleder Erlend Bygnes, tlf 97 09 53 33, erlend.bygnes@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.