Veidekke ASA: Skal bygge sykehjem på Moelv

Report this content

I dag var det klart for at Ringsaker kommune kunne skrive kontrakt med Veidekke om å bygge nytt sykehjem med passivhusstandard i Moelv. Oppdraget er en totalentreprise i samspill verdt 250 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi takker så mye for oppdraget og er glade for at vi nå kommer videre med prosjektet. Vi skal sammen med Ringsaker kommune bygge et bærekraftig og fremtidsrettet sykehjem til glede for beboere, pårørende og ansatte, sier distriktsleder Geirmund Østvold i Veidekke Bygg Indre Østland.

Det nye Moelv sykehjem får 60 sykehjemsplasser, dagsenter, kantine, sansehager og gode felleslokaler. Det er valgt energibrønner for oppvarming og kjøling, utstrakt bruk av tre ut- og innvendig og det vil i tillegg bli brukt lavutslipps miljøbetong i prosjektet. Totalt bruksareal blir 6.200 m2 fordelt på tre etasjer, og bygget skal kobles sammen med Moelv bo- og aktivitetssenter.

-Vi vil takke for et godt samarbeid gjennom utvikling av prosjektet, og vi ser nå frem til en ny spennende fase hvor vi skal bygge nytt sykehjem i Moelv. Gjennom et godt samspill er det utviklet et fremtidsrettet sykehjemsbygg - godt tilrettelagt for fremtidens omsorgstjeneste. Vi gleder oss stort til innflytting, sier bygg- og eiendomssjef Petter Granum i Ringsaker kommune.

Forberedende arbeider starter opp i januar og grunnarbeidene i mars, mens selve byggearbeidene har oppstart i mai med planlagt ferdigstillelse i slutten av 2023.
 

For mer informasjon kontakt:
Geirmund Østvold, distriktsleder i Veidekke, tlf +47 95 13 66 36, geirmund.ostvold@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Petter Granum, Bygg- og eiendomssjef i Ringsaker kommune, tlf +47 913 09 600, pgr@ringsaker.kommune.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia