Veidekke ASA: Skal bygge tunnel for dobbeltspor på Vestfoldbanen for Bane NOR

Report this content

Veidekke ASA og Bane NOR signerte i dag kontrakt om bygging av Skogertunnelen, en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen. Kontrakten er en totalentreprise med kontraktsverdi 1,96 milliarder kroner ekskl. mva. Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år.

– I Veidekke får vi en solid aktør inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og vi kjenner Veidekke godt fra tidligere tunnelprosjekter, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR. – Når dobbeltsporet etter planen står klart til bruk ved utgangen av 2024, vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag.

Prosjektet UDK01 Bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024.

– Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane NOR om byggingen av Skogertunnelen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Kontrakten Veidekke og Bane NOR har signert omfatter bygging av den seks kilometer lange bergtunnelen gjennom Strømsåsen samt 300 meter dagsone, som vil koble tunnelen til eksisterende spor. Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal Veidekke bygge til sammen 10,8 kilometer tunnel og utføre ca. 165 000 kvadratmeter kontaktstøp mot fjell for å sikre tunnelen mot vann og frost.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Øivind Larsen, konserndirektør, telefon +4790582351, epost oivind.larsen@veidekke.no 
Helge Dieset, kommunikasjonssjef, telefon +47 905 53 322, epost helge.dieset@veidekke.no 

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia