Veidekke ASA: Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Report this content

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utføre sikringsarbeid over og under bakken på to tunnelentrepriser på Lovön i Stockholm. Entreprisene inngår i veiprosjektet Förbifart Stockholm, og oppdraget gjelder for en avgrenset tidsperiode. Sikringsentreprisen er basert på løpende regning med beregnet volum ca. SEK 100 millioner.

Trafikverket besluttet i mars å heve kontrakten med entreprenøren for tunneldelene på Lovön. Veidekke har nå fått oppdraget med å utføre såkalte sikringsarbeider over og under bakken i Lovöns tunnelentrepriser, slik at man kan overlevere en fungerende, sikker og velholdt arbeidsplass til entreprenøren som skal ferdigstille prosjektet. Sikkerhetsarbeidet består blant annet i å fullføre armeringsarbeid, transportere bort masse, asfaltere, samt å supplere dokumentasjon.

– Vi er stolte og glade over å bli vist tillit til å gjøre sikringsarbeidene på Lovön. Samtidig har vi et stort ansvar for å utføre arbeidet best mulig, slik at neste entreprise får de beste betingelser for å fullføre prosjektet, sier anleggsleder Konstantin Spinos i Veidekke Anläggning Öst.

Arbeidet skal gjennomføres som utførelsesentreprise og kompenseres etter løpende regning med samspill ifølge Trafikverket nivå høy. Kontrakten er forhandlet uten forhåndsannonsering, og fordi det haster svært med å starte sikringsarbeidet, er det i samsvar med svensk lov om offentlige anskaffelser benyttet såkalt unntaksprosedyre.

– For at alle parter i prosjektet skal jobbe godt og effektiv sammen, legger vi stor vekt på involvering. Da kan vi jobbe trygt og effektivt og levere til rett kvalitet og tid, sier regionleder Marcus Andersson i Veidekke Anlægning Öst.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jimmy Bengtsson, konserndirektør/landsjef Veidekke Sverige, tlf. +46 070-537 91 10
Konstantin Spinos, anleggsleder i Veidekke Anläggning Öst, tlf. +46 073-355 99 24
Marcus Andersson, regionleder Veidekke Anläggning Öst, tlf. +46 070-334 88 00

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia