Veidekke ASA: Skatteetaten og Veidekke med unik avtale mot arbeidslivskriminalitet

Report this content

Skatteetaten har i dag inngått en samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Dette er første gang Skatteetaten inngår en slik forpliktende avtale med en entreprenør. Samarbeidet skal forsterke og utvikle partenes tiltak mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.

- Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminelle forhold i bygg- og anleggsbransjen. Men for å lykkes må vi ha med oss myndighetene. Derfor setter vi stor pris på at Skatteetaten nå skal bli en aktiv partner for å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Med deres hjelp og støtte skal vi sikre at Veidekke har seriøse samarbeidspartnere i alle ledd som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

- Dette er første gang vi inngår et så omfattende og så forpliktende samarbeid med en privat entreprenør om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet og informasjonsdeling. Vi i Skatteetaten er veldig fornøyd med at Veidekke som landets største entreprenør går foran og viser vei i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Vi håper flere kommer til å se nytten av et slikt samarbeid, sier direktør Øivind Strømme i regionavdelingen i Skatteetaten.

Veidekke skal ifølge avtalen tilstrebe at alle underentreprenører oppfyller sine lovmessige plikter, herunder arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivning. For å sikre tilgang til taushetsbelagt informasjon må Veidekkes underentreprenører i alle ledd signere en fullmakt slik at Skatteetaten kan gi Veidekke denne informasjonen.

Før Veidekke inngår kontrakter med sine underentreprenører skal Skatteetaten bidra med informasjon som verifiserer at disse er registrert i riktige registrere og har overholdt sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Skatteetaten kommer også til å følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller. I tillegg skal Skatteetaten bidra med opplæring og kompetansehevning av Veidekkes ansatte.

På bildet: Administrerende direktør Dag Andresen (t.v.) i Veidekke Entreprenør og direktør Øivind Strømme i Skatteetaten forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet sammen.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Dag Andresen, tlf 91 55 14 10, dag.andresen@veidekke.no
Innkjøpssjef Rune Johansen, tlf 91 78 76 50, rune.johansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Pressesjef Merete Bergeland Jebsen, tlf 945 01 000, merete.jebsen@skatteetaten.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Dokumenter og linker