Veidekke ASA: Skrev kontrakt med Forsvarsbygg

Report this content

Veidekke har fått i oppdrag å bygge et betongbygg for et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon i Trøndelag. Oppdraget er en hovedentreprise verdt rundt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget Veidekke skal oppføre skal romme et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff. En del av arbeidet skal utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS på Fosen, som har hatt en rekke oppdrag i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av forsvarets flystasjon på Ørland.

Fem prosent av kontraktens arbeid skal utføres av lærlinger, noe Veidekke setter stor pris på at Forsvarsbygg vektlegger når de velger entreprenører. De forberedende anleggsarbeidene er allerede i gang, og selve byggearbeidene forventes å komme i gang i begynnelsen av februar. Hele anlegget skal stå ferdig til sommeren 2021.


På bildet: Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg (t.v.) og konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.


For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Hans Olav Sørlie, tlf 91 74 49 23, hans-olav.sorlie@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia