Veidekke ASA: Skrev kontrakt om miljøskole i Horten

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Vestfold fylkeskommune om bygging av ny videregående skole i Horten med plass til 1200 elever. Skolen bygges som plusshus og skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM NOR Outstanding. Kontrakten er en totalentreprise verdt 450 millioner kroner ekskl. mva.

Den nye skolen i Lystlunden blir på cirka 18.000 m2 og erstatter dagens to videregående skoler i Horten. Konseptet til Veidekke og Link Arkitektur som vant anbudskonkurransen er et kompakt og rasjonelt skolebygg med utstrakt bruk av resirkulert stål og massivt tre som vil bidra til å redusere klimagassutslippene med 40 %.

Den klima- og energivennlige skolen blir et såkalt plusshus, noe som betyr at den skal produsere mer energi enn den forbruker gjennom hele byggets levetid. Det skal utelukkende benyttes fornybare energikilder ved driften av skolen, og det løses gjennom bruk av grunnvarme fra 30 energibrønner og energi fra 3.500 m2 solceller på taket.

 - Det å bygge gode fremtidsrettede skoler er noe av det viktigste vi kan være med på, og det er ekstra motiverende med så offensive miljømål som det er i dette prosjektet. Etter Thor Heyerdahl og Færder er dette den tredje store videregående skolen vi bygger i Vestfold de senere årene. Vi er stolte over å ha blitt foretrukket, og nå gleder vi oss til å ta fatt på byggeprosessen, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Entreprenør.

Byggestart blir i januar 2017, og skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2019. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.vfk.no/Aktuelt/Miljosertifisert-plusshus-skole/

Billedtekst: Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (t.v.) og fylkesrådmann Øyvind Sørensen signerer kontrakten.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Erland Johansen, tlf 924 924 87, erland.johansen@veidekke.no
Distriktsleder Lars N. Hjertås, tlf 92 29 71 29, lars.hjertas@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.