Veidekke ASA: Skrev kontrakt om råbygget til Munchmuseet

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å utføre råbyggsentreprisen for det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Kontraktssummen er på 200 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye Munchmuseet skal bli et landemerke for Oslo hvor man skal kunne oppleve Norges største kunstner gjennom tidene. Museet vil bestå av et tårnbygg på 13 etasjer med syv utstillingssaler, magasiner, konservering og takterrasser samt et podium på tre etasjer med lobby, butikk, kafé, klasserom, bibliotek og flerbrukssal. All kunst skal oppbevares i tårnets solide betongkonstruksjon med strenge krav til inneklima.

Det er fra Oslo kommune sin side uttrykt høye miljøambisjoner for det nye Munchmuseet, støttet av Enova SF. De viktigste tiltakene dreier seg om å nå passivhusnivå og 50 % reduksjon av klimagassutslipp.

- Vi har gjennom de krevende grunnarbeidene for nytt Munchmuseum allerede etablert et godt samarbeid med Veidekke, og ser frem til å videreføre det inn i den neste og viktige fasen for bygget. Arbeidet med nytt Munchmuseum i Bjørvika er et byggeprosjekt med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, så vi er glade for å ha med oss en god samarbeidspartner, en som kjenner Bjørvika, og som vi kjenner fra før, sa administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Eli Grimsby (KID) ved kontraktsigneringen fredag.

- Vi gleder oss over å ha fått oppdraget og takker for tilliten. Vi har spesialkompetanse på betongkonstruksjoner og miljøprosjekter, så dette passer oss godt. Vi er godt kjent i området; siden årtusenskiftet har vi hatt ni byggeoppdrag i Bjørvika for ca. fire milliarder kroner. Vi er i god rute med grunnarbeidene til museet, og nå gleder vi oss til å komme i gang med oppføring av råbygget, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kontrakten ble signert. 

Veidekke skal sørge for at det benyttes minst to lærlinger ved utførelse av arbeid knyttet til denne kontrakten, slik det har vært på grunnarbeidene. Arbeidene med råbygget skal starte opp i begynnelsen av oktober 2016 og er planlagt avsluttet ved utgangen av 2017.

Bilde: Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo (t.h.) og adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør ser frem til nok et godt samarbeid, denne gangen om oppføring av råbygget til det nye Munchmuseet.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Bente Lillestøl, tlf 90 88 04 69, bente.lillestol@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, tlf 97 40 87 07, haakonberg.jensen@kid.oslo.kommune.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.