Veidekke ASA: Solgte 196 boliger for 900 millioner

Report this content

Veidekke solgte 196 boliger i tredje kvartal 2018. Totalt har Veidekke solgt boliger for 900 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Antall egenutviklede boliger i produksjon er 2 809.

Den samlede aktiviteten er stabil sammenlignet både med andre kvartalet 2018 og tredje kvartal for ett år siden. Antallet boliger i produksjon går ned sammenlignet med tredje kvartal 2017 og er på 2 809 boliger, mot 3 366 for ett år siden. Veidekkes andel i kvartalet er 2 260 boliger. Salgsgraden for antall boliger i produksjon er 80 %.

– Salget i Norge og Sverige fortsetter på samme nivå som foregående kvartaler. Aktiviteten er fremdeles høyest i Oslo-området, og det er stor variasjon i våre øvrige markeder. Selv om vi opplever høy interesse for prosjektene våre, gjør stort tilfang av både nye og brukte boliger at kjøpere tar seg bedre tid når de skal velge bolig, sier konserndirektør for prosjektutvikling Jørgen Wiese Porsmyr. 

Boligsalgstallene for Veidekke per tredje kvartal 2018:

Tredje kvartal 2018 (2017) 12 mnd. rullerende salg [1]         
Brutto [1]
Netto [2]
Norge 115 (72) 73 (46) 472
Sverige 81 (115) 79 (96) 301
Totalt 196 (187) 152 (142) 773
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter

  2. Veidekkes andel av salg

    For mer informasjon kontakt:

    Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom, Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no

    Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner