Veidekke ASA: Solgte boliger for 1,4 milliarder kroner i Q2

Veidekke solgte 275 boliger i andre kvartal 2019. Aktiviteten er jevnt fordelt mellom Norge og Sverige. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,4 milliarder kroner i andre kvartal 2019. Antallet boliger i produksjon er 2 798.

Veidekke solgte 275 boliger i andre kvartal 2019. Til sammenligning ble det solgt 215 boliger i 2. kvartal 2018 og 404 boliger i 1. kvartal 2019. Salgstakten i Sverige har økt noe de siste kvartalene. I Norge er salget jevnt. Verdien av boligene som ble solgt i andre kvartal var 1,4 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 1 milliard kroner.

– Andre kvartal har vært preget av god interesse og bra salg i alle våre satsingsområder. Den positive trenden vi har opplevd i Sverige i de siste kvartalene ser ut til å fortsette, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr. – Salgsgraden i porteføljen holder seg stabil, og i vår samlede portefølje holder antallet boliger i produksjon seg høyt. Det er mange prosjekter med høy salgsgrad som nærmer seg ferdigstillelse i Sverige, og det kan gi en lavere salgsgrad og færre boliger i produksjon fremover.

Antallet boliger i produksjon øker sammenlignet med utgangen av 2018 og utgjør nå 2 798 boliger, hvorav Veidekkes andel er 2 174 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 82 %.

Boligsalgstallene for Veidekke per andre kvartal 2019:

Andre kvartal 2019 (2018) 12 md rullerende salg
Brutto Netto
Norge 120 (140) 75 (96) 612
Sverige 155 (75) 131 (67) 423 
Totalt 275 (215) 206 (163) 1035 

Brutto og 12 md rullerende salg = Antall salg inklusive felleseide prosjekter
Netto = Veidekkes andel av salg

Foto Sølyst i Stavanger, med 57 boliger, ble byggestartet i 2. kvartal 

For mer informasjon, ta kontakt med:

  • Audun Blegen, direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom, tlf. +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
  • Jørgen Michelet, finansdirektør Veidekke ASA, tlf. +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Abonner

Multimedia

Multimedia