Veidekke ASA: Sterkt boligsalg tross covid-19

Report this content

Veidekke solgte 263 boliger i andre kvartal 2020. Dette er på nivå med samme kvartal i 2019 og viser at Veidekke Eiendom kom seg sterkt gjennom kvartalet som var preget av koronapandemien. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,3 milliarder kroner i andre kvartal 2020. Antallet boliger i produksjon er 1 887.

Veidekke solgte 264 boliger i andre kvartal 2020. Til sammenligning ble det solgt 275 boliger i 2. kvartal 2019 og 299 boliger i 1. kvartal 2020. I både Norge og Sverige har det vært lavere salg i midten av kvartalet som følge av koronapandemien. Aktiviteten er i dag på samme nivå som før pandemien. Verdien av de solgte boligene i kvartalet var 1,3 milliarder kroner, hvorav Veidekkes andel var 900 millioner.

- Vi ser at vi har kommet godt gjennom et kvartal preget av koronapandemien, sier Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør i Veidekke. Vi har opprettholdt planlagte salgs- og byggestarter, og i motsetning til ved tidligere kriser, så ser vi nå at aktiviteten har holdt seg godt på de fleste av våre satsingsområder.

Antallet boliger i produksjon er nå 2 008 boliger, hvorav Veidekkes andel er 1 489 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 71 %.

Veidekke inngikk 16. juni 2020 avtale med et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS om salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige. Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av september 2020.

Boligsalgstallene for Veidekke per andre kvartal 2020:

Andre kvartal 2020
(2019)
12 mnd rullerende salg
(1)
Brutto1 Netto2
Norge 122 (120) 80 (75) 609
Sverige 121 (155) 98 (131) 561
Totalt 263 (275) 178 (206) 1038
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør i Veidekke ASA, +47 907 59 058, Jorgen-Wiese.Porsmyr@veidekke.no
Pål Aglen, adm. direktør i Veidekke Eiendom AS, +47 993 89 224 pal.aglen@veidekke.no

Per Martin Eriksson, adm. direktør i Veidekke Eiendom AB, +46 705 985 651 per-martin.eriksson@veidekke.se

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke
 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker