Veidekke ASA: Stor sykehuskontrakt i Førde

Report this content

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Helse Førde HF om bygging av et åtte etasjers sykehusbygg i Førde. I samspillsfasen som har pågått et års tid har partene sammen utviklet et meget areal- og kostnadseffektivt sykehusprosjekt. Kontrakten er en totalentreprise verdt 685 millioner kroner ekskl. mva.

Helse Førde har prioritert kvinner og barn i det nye bygget. Det skal blant annet huse kvinneklinikken med fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg samt en ny avdeling for barn. Spesielt for mor og barn vil enerom gjøre stor forskjell i den tiden de er på sykehuset. Bygget vil også få flere nye avanserte spesialrom, ny operasjonsavde­ling med åtte operasjonsstuer (dagens er fra 1970-tallet), ny observasjons­­post og en ny post for oppvåking.

- Vi takker så mye for oppdraget. I samspillsfasen har vi hatt en tett og god dialog med prosjektorganisasjonen i Helse Førde, brukerne av bygget og våre samarbeidspartnere. Det har vært lagt ned stor innsats for å sikre at dette blir et topp moderne sentralsykehus til glede for pasienter fra hele regionen og de ansatte. Nå gleder vi oss til å komme i gang med bygge­arbeidene sammen med våre lokale underentreprenører, sier distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Bygg Sogn og Fjordane.

Det nye bygget – kalt Livabygget – blir på drøyt 13.000 m2 som skal kobles sammen med dagens hovedbygg. Dette krever rehabilitering av om lag 2.000 m2 i det eksisterende hovedbygget som også inngår i Veidekkes oppdrag.

Dette er det største delprosjektet i det store moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde sentralsjukehus. Grunnarbeidene starter rett over påske, og bygget skal stå klart til bruk våren 2024. Les mer om prosjektet her: https://helse-forde.no/om-oss/nye-forde-sjukehus


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Rune Karlsen, tlf 97 06 52 43, rune.karlsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia