Veidekke ASA: Stor veikontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen for å bygge den første parsellen i prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda i kommunene Øvre Eiker og Kongsberg. Kontraktssummen er på nær 727 millioner kroner ekskl. mva. 

Parsellen Veidekke skal bygge er cirka fem kilometer lang og går fra Tislegård i Kongsberg og østover til Damåsen (retning Drammen) i Øvre Eiker. Oppdraget innebærer bygging av tre kilometer firefelts hovedvei, planskilt kryss ved Damåsen og Kongsbergtunnelen med to-løps tunnel på to kilometer. I tillegg skal det bygges omlag en kilometer ny fylkesvei 286 inklusive ny adkomst til Damåsen Pukkverk, og parkeringsplass ved Diseplass. Oppdraget omfatter også bygging av de tre bruene Damåsen, Diseplass og Majorplassen (overgangsbru) og to tunnelportaler ved tunnelinngangen i øst.

- Vi er svært godt fornøyd med tilliten Statens vegvesen har vist oss, og at det var vi som vant konkurransen om dette oppdraget. Sammen skal vi gjennomføre et knallbra prosjekt for trafikantene på denne viktige veiforbindelsen. Her skal en ulykkesbelastet strekning erstattes av ny og sikker vei til glede både for gjennomgangstrafikken og trafikken til og fra Kongsberg og Numedal. Nå ser vi fram til å komme i gang med arbeidene, sier prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke. 

Byggearbeidene starter opp i juni 2015 og skal være avsluttet i november 2018.

Billedtekst: Regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen region Sør (t.v.) og Veidekkes avdelingsleder Jørn A. Gjennestad (t.h.) med den inngåtte kontrakten. 

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Jørn Audun Gjennestad i Veidekke, tlf 95 75 04 05, jorn.gjennestad@veidekke.no   
Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke, tlf 90 92 44 64 neal.nordahl@veidekke.no
Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen, tlf 90 95 94 33, tom.hedalen@vegvesen.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no  

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker