Veidekke ASA: Stort sykehusoppdrag i Stockholm

Veidekke og datterselskapet Arcona skal bygge St Eriks øyeklinikk i Hagastaden i Stockholm for Vitartes. Kontrakten er en totalentreprise i samspill med en total ramme på cirka 1 milliard svenske kroner ekskl. mva. Første del av oppdraget som nå settes i gang er verdt 320 millioner svenske kroner.

Den nye klinikken på 42.000 m2 skal sertifiseres i henhold til Miljøbyggnad nivå gull. Bygget blir liggende i direkte tilknytning til nye Karolinska sykehus, et området der det for tiden pågår en rekke andre utbyggingsprosjekter. Dette stiller store krav til planlegging og logistikk, noe som skal løses ved bruk av Arconas logistikksystem CSL med separat logistikkterminal, samordnede leveranser og innbæringshjelp.

Stockholm läns landsting blir største leietager i bygget med St Eriks øyeklinikk. Gjennom å samle og samarbeide med andre aktører innen fagområdet vil den nye klinikken og sykehuslokalene gi et komplett tilbud innen øyehelse, bedre pasienthåndtering, effektiv pleie, høykvalitativ forskning og utdanning.

- At Arcona og Veidekke fikk oppdraget skyldes først og fremst at de under anbudsarbeidet viste stor forståelse for kompleksiteten i prosjektet og kunne presentere gode og kreative løsninger for prosjektgjennomføringen. I tillegg har de et sterkt lag med gedigen kompetanse og erfaring fra det å bygge store samspillsprosjekt, sier prosjektsjef og vise VD Peter Alvemur i Vitartes, et selskap som eies 50/50 av Hemsö og SveaNor.

- Vi er stolte over å ha fått tilliten til å gjennomføre nok et stort prosjekt sammen med Vitartes. Dette styrker vår posisjon som ledende bygger av store prosjekter med utfordrende ytre rammer Her kommer vår samspillsmodell med involvering og VDC som best til sin rett der vi samler og utnytter konsernets brede kompetanse, sier VD Jeanette Saveros i Arcona.

Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og det nye bygget skal ferdigstilles til årsskiftet 2019/2020.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
VD Jeanette Saveros i Arcona, tlf +46 8 601 21 22, jeanette.saveros@arcona.se  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner