Veidekke ASA: Tildelt Johan Sverdrup-kontrakt

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Aibel AS om å utføre arbeid på landanlegget ved Kårstø som skal gi strøm til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Kontrakten er verdt 150 millioner kroner ekskl. mva.

Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene og øke effektiviteten i oljeproduksjonen i Nordsjøen. Elektrifiseringen av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Plattformene på Johan Sverdrup-feltet blir nå blant de første på norsk sokkel der forurensende gassturbiner til havs blir erstattet med ren fornybar kraft fra land.

Aibel er tildelt hovedkontrakten av Statoil om byggingen av elektrifiseringsanlegget på Haugsneset ved Kårstø. Veidekke er valgt av Aibel til å utføre arbeider som bygging av infrastruktur, grunnarbeid for fire kilometer kabelgrøft til strømkabel og oppføring av en likeretterstasjon, et pumpehus og landfall for kjøleanlegg. I kontrakten ligger også grunnarbeid for ytterligere en identisk likeretterstasjon.

Arbeidene har allerede startet opp og skal ferdigstilles høsten 2017.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Jim D Skålevik i Veidekke, tlf 90 87 21 02, jim.skalevik@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no  

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker