Veidekke ASA: Utvider og moderniserer for Nortura i Tønsberg

Report this content

Veidekke har skrevet kontrakt med Nortura SA om utvidelse og ombygging av Norturas produksjonsanlegg i Tønsberg. Oppdraget innebærer oppføring av flere nybygg, ombygging av eksisterende slakteri og rivearbeider. Kontrakten er en samspillsentreprise med målpris 240 millioner kroner ekskl. mva.

De fem nybyggene blir på totalt 6.500 m2 og skal inneholde hengehall, skjæreavdeling, trafo, kuldesentral og diverse tekniske rom. Rundt 3.000 m2 av dagens slakteri skal bygges om og dette omfatter hele slakteavdelingen, sjokkjøle, tarmrenseri, fjøs og pauserom. Dagens hengehaller rives, og fabrikkens fotavtrykk øker med 3.000 m2.

Bæresystemene for nybygget vil hovedsakelig bestå av prefabrikkert betong fundamentert på ringmurer og såler. Både nybyggene og ombyggingene skjer med full drift i slakteriet, med unntak av en periode vår/sommer 2022 da slakteavdeling stenges for arbeidene langs selve slaktelinjen kan utføres.

Nortura Tønsberg er Norges største pølsefabrikk og produserer også all leverpostei for Nortura (Gilde og Prior). Etter denne kraftige moderniseringen vil Nortura samle slakting av gris på Østlandet og skjæring av gris for Nortura nasjonalt til anlegget i Tønsberg, noe som vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk til skjæring og 15 årsverk til slakting.

Byggearbeidene har allerede kommet i gang og planlagt ferdigstillelse er våren 2023. Prosjektet er en del av Norturas pågående industristrukturprosjekt.
 

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars Nicolas Hjertås, tlf 92 29 71 92, lars.hjertas@veidekke.no
Prosjektsjef Jostein Ekeberg, tlf 91 69 76 90, jostein.ekeberg@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia