Veidekke ASA: Veidekke åpner for ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten

Report this content

Styret i Veidekke har i styremøte i dag besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur. Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder.

Styret i Veidekke har gitt konsernledelsen mandat til å utarbeide en plan for hvordan en deling av Veidekke i to virksomheter kan gjøres for å skape best mulig grunnlag for vekst og utvikling i enhetene samt for å optimere aksjonærverdiene over tid. Veidekkes nåværende verdsettelse gjenspeiler, etter styrets vurdering, ikke fullt ut verdien av dagens virksomhet og en deling antas å bidra til å øke selskapets aksjonærverdier. Dette underbygges av en henvendelse Veidekke nylig har mottatt fra en seriøs aktør med konkret interesse for å kjøpe eiendomsvirksomheten.

Eiendomsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskaping enn øvrige virksomheter i Veidekke. En endret organisasjon og eierstruktur vil utvide det operasjonelle og finansielle handlingsrommet. Mandatet fra styret innebærer at både børsintroduksjon, å dele ut virksomheten til Veidekkes aksjonærer og salg av hele eller en andel av eiendomsvirksomheten vil bli vurdert. Arbeidet skjer i samarbeid med ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Schjødt som er henholdsvis selskapets finansielle og juridiske rådgiver.

- Veidekke arbeider kontinuerlig med å utvikle og posisjonere alle våre virksomhetsområder optimalt for langsiktig strategisk og økonomisk suksess. En deling av Veidekke i to rendyrkede virksomheter vil bidra til at hver enkelt virksomhet kan forfølge egne vekststrategier, egnet for sine markeder, med lønnsom vekst som vil skape verdier både for kunder, ansatte og aksjonærer, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke.

- Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper. Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskaping for Veidekkes aksjonærer, sier Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke.

Veidekkes eiendomsvirksomhet er en av Skandinavias største boligutviklere, med en tomtebank på over 18 000 enheter i og rundt de største befolkningssentra i Norge og Sverige. Bokført verdi av virksomhetens eiendeler var per 30. september NOK 8,2 milliarder (segment) og totalt investert kapital var per 30. september NOK 6,6 milliarder. Ved årsslutt 2018 anslo Veidekke at markedsverdien på tomtene var betydelig høyere enn bokført verdi hvor merverdien hovedsakelig var knyttet til beregninger av den norske eiendomsvirksomheten. Selskapet har nå igangsatt arbeidet med å på nytt beregne totalverdi av samlet tomtebank og boligportefølje.

- Tiden er inne til å gi eiendomsvirksomheten en mer uavhengig rolle. En etablering av to separate virksomheter vil kunne gi en mer optimal finansieringsstruktur og -omfang, og derfor legge til rette for økt verdiskaping og vekst for begge enheter, sier Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør med ansvar for prosjektutvikling i Skandinavia.

Styret forventer at endelig beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020. Supplerende informasjon om Veidekkes eiendomsvirksomhet vil integreres i selskapets presentasjon av tredje kvartal 2019 som offentliggjøres i morgen.

Nøkkeltall Veidekkes eiendomsvirksomhet (Veidekkes andel):

3. kv. 19 2. kv 19 1. kv. 19 4. kv. 18 3. kv. 18 2018
Antall solgte boliger 170 206 274 161 153 567
Norge 68 75 162 52 73 288
Sverige 102 131 112 109 80 279
Antall boliger i produksjon 1 676 2 144 2 214 2 116 2 189 2 116
Norge 932 785 643 599 576 599
Sverige 744 1 359 1 571 1 517 1 613 1 517
Antall boliger i tomtebank 15 100 14 700 14 800 15 100 15 340 15 100
Norge  5 000 5 200 5 300 5 400 5 350 5 400
Sverige 10 100 9 500 9 500 9 700 9 990 9 700
Salgsgrad, boliger i produksjon 81% 84% 84% 80% 80% 80%
Investert kapital (NOK mrd.) 6,6 6,1 6,1 4,7 4,1 4,7
Avkastning inv. kap. (12m) 10,1% 10,2% 10,2% 11,3% 10,6% 11,3%
Omsetning 12m (NOK mill.) 3 083 2 953 2 984 2 899 2 738 2 899
Res. før skatt 12m (NOK mill.) 410 396 373 388 339 388

For mer informasjon kontakt:

Konserndirektør Prosjektutvikling Skandinavia, Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no 

Konserndirektør Kommunikasjon Lars Erik Lund, +47 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner