Veidekke ASA: Veidekke Bostad danner nytt selskap for kommersiell eiendomsutvikling

Report this content

Veidekke Bostad og STOS Fastigheter danner et felles selskap, Veidekke Kommersiellt AB, som også blir en egen forretningsenhet i Veidekke. Selskapet vil fokusere på utvikling av kontorer, offentlige eiendommer og hoteller, med særlig fokus på storbyregionene i Sverige.

– Kommersiell eiendomsutvikling er noe vi har sett på over lengre tid. Vi ser det som en viktig brikke i diversifiseringen av porteføljen vår, og samtidig som viktig for å gjennomføre større utviklingsprosjekter, sier Per-Martin Eriksson, adm. direktør i Veidekke Bostad.

Selskapet Veidekke Kommersiellt, som dannes som et joint venture med STOS Fastigheter, skal over tid fases helt inn i Veidekke-strukturen.

– Vi har en sterk og velfungerende entreprenørvirksomhet, som har kapasitet og evne til å gjennomføre store og komplekse prosjekter. Med denne løsningen blir vi samlet sett enda sterkere, sier Anders Arfvén, leder for forretningsområdet Bygg kommersiellt i Veidekke i Sverige.

Foruten betydelig bransjekunnskap bidrar STOS også med personalressurser og et godt kontaktnett av potensielle leietakere og fremtidige investorer. Tanken er å utvikle kommersielle eiendommer i samspill med Veidekkes kommersielle entreprenørvirksomhet, for siden å leie ut og selge eiendommene til langsiktige investorer.

For mer informasjon, kontakt:
Per-Martin Eriksson, adm. direktør, Veidekke Bostad +46 70 598 56 51, per-martin.eriksson@veidekke.se

Jonas Engelblom, kommunikasjonssjef, Veidekke Bostad, +46 70 22 29 223 jonas.engelblom@veidekke.se

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia