Veidekke ASA: Veidekke bygger SEB-huset

Veidekke har i dag inngått avtale med eiendomsselskapet Fabege om å fortsette samarbeidet om bygging av SEBs nye kontorer i Solna i Stockholm. Veidekke meddelte 4. november 2014 om at avtalen for første fase som innbefattet prosjekteringen var inngått. Den avtalen som nå er undertegnet gjelder fase to og omfatter oppføringen av byggene. Kontraktssummen er beregnet til 1,7 milliarder svenske kroner, og dette beløp vil inngå i Veidekkes ordrereserve ved utgangen av juni 2015.

Dette blir et av de største kontorbygg i Sverige på hele 90.000 kvadratmeter og vil huse 4.400 arbeidsplasser. Kontorkomplekset på tre bygninger skal bindes sammen, og skal bli miljøsmarte med fokus på lavt energiforbruk og bærekraftige materialvalg. Bygget vil miljøsertifiseres i henhold til standarden BREEAM Excellence. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise av Veidekke Entreprenad AB gjennom et internt konsortium der Bygg Stockholm, vårt svenske datterselskap Arcona og entreprenørvirksomheten i Norge deltar.

- Vi er veldig glade for å få bekreftet Fabeges tillit for andre fase av prosjektet. Denne tilliten er sammenfallende med Veidekkes ambisjon om å vokse og styrke vår posisjon i det svenske markedet. Det handler om å skape et involverende samspill som utnytter alles kompetanse. Dette vil etter vår mening øke eierskap til prosjektet og lede til kostnadseffektivitet og kvalitet. Byggingen av SEBs nye kontorer er et godt eksempel på Veidekkes multilokale strategi, og understreker at vårt Skandinaviske samarbeid og samlede erfaring med komplekse prosjekter verdsettes, sier Anders Arfvén, Affärsområdeschef, AO Bygg i en kommentar.

Bygget skal tas i bruk av SEB i to etapper med ferdigstillelse i 2018.

Konserndirektør Per-Ingemar Persson, tlf +46 705 144 240, per-ingemar.persson@veidekke.se
Affärsområdeschef Anders Arfvén, tlf +46 733 559 932, anders.arfven@veidekke.se
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner