Veidekke ASA: Veidekke bytter kommunikasjonsansvarlig

Kai Krüger Henriksen går over i ny rolle i Veidekke etter 15 år som konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt. - Fra starten innen PR og kommunikasjon i 1977 har det vært store endringer, både i mediebildet og i anvendelse av ny teknologi, sier Krüger Henriksen.

Fra 1. juli velger Kai Krüger Henriksen å gå ut av konsernledelsen i Veidekke og over i en rolle som spesialrådgiver for Veidekkes nye konsernsjef, Arne Giske, og hans konsernledelse.

- I forbindelse med konsernsjefskiftet åpnet det seg muligheter for en endring også for meg. Etter å ha passert 62 år og 15 år med kommunika­sjons­ansvar, kan jeg nå få bruke min erfaring og kunnskap i en ny rolle, sier Kai Krüger Henriksen.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Veidekke så langt. Allerede i 1994 fikk jeg de første konsulent­oppdragene for selskapet, og i 1998 ble jeg invitert inn som fast medlem av konsernledelsen. Før Veidekke var jeg i Burson-Marsteller i 19 år som kommunikasjons­rådgiver, og etter snart 40 år med PR og kommunikasjon ville en naturlig heading for memoarene være "Fra telex til sosiale medier", avslutter Krüger Henriksen.  

Grete Ingeborg Nykkelmo blir nå Veidekkes nye kommunikasjonsdirektør. Hun har bred erfaring innen kommunikasjonsfaget fra å ha jobbet blant annet i Telenor og Statkraft. Nykkelmo har vært ansatt i Veidekke i et drøyt år som assisterende kommunikasjonsdirektør.

Kontaktinformasjon for mediehenvendelser om Veidekke vil heretter være:

Kontaktinformasjon til spesialrådgiver Kai Krüger Henriksen vil fortsatt være tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Abonner