Veidekke ASA: Veidekke og DEC skal rense historisk raffineriområde for ESSO Norge AS

Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) har sammen i et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått kontrakt for å rense grunnen etter oljeraffinerivirksomheten på Valløy utenfor Tønsberg for Esso Norge AS. Kontraktssummen er ca. 470 MNOK.

Joint Venture-selskapet er registrert med navnet JV VEIDEC ANS.

- Dette blir det største miljøprosjektet Veidekke har deltatt i. Vår miljøerfaring, entreprenørkompetanse og lokalkunnskap i kombinasjon med den internasjonale miljøutbedringskompetansen de har i DEC, gjør at vi har kunnet utvikle og tilby miljømessige og økonomisk forsvarlige løsninger innenfor ESSO Norges strenge krav til sikkerhet, kvalitet og miljø, sier Tore Frogner i Veidekke.

- DEC ser frem til dette utfordrende prosjektet med de høyeste sikkerhets- og miljøstandardene i samspill med vår lokale partner, Veidekke. Vi er stolte over at kunden så og anerkjente ekspertisen og kjerneverdiene til DEC og Veidekke ved å tildele oss kontrakten, sier Sven Mollet, Area Manager Export, i DEC.

Arbeidene settes i gang oktober 2015 og prosjektet forventes ferdig andre kvartal 2019. (Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal.)

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Adm. dir. Dag Andresen i Veidekke Entreprenør, tlf +47 91 55 14 10, dag.andresen@veidekke.no
Tore Frogner i Veidekke Entreprenør, tlf +47 41 66 05 29, tore.frogner@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Sven Mollet, General Manager Export DEC, tlf.: +32 3 250 53 24, mollet.sven@deme-group.com
Hendrik Nollet, Project Engineer  DEC, tel. : tel.: +32 477 93 93 64, nollet.hendrik@deme-group.com
Ann Wittemans, Communication manager DEME, tlf. +32 3 210 67 94, wittemans.ann@deme-goup.com

Abonner på meldinger fra Veidekke

Om Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Om DEME
The Belgian dredging, hydraulic engineering and environmental group DEME has earned itself a prominent position on the world market in a few highly specialist and complex hydraulic disciplines. Having its core-business in dredging operations and land reclamation, the group diversified into hydraulic projects at sea, services to oil and gas companies, the installation of offshore wind farms, environmental activities such as soil remediation and sediment recycling, and revalidation of brownfields and wreck clearance. Its multi-disciplinary know-how and experience, project synergies and integrated business structure allowed DEME to grow into a global solutions provider. The Group owns one of the most modern, high-tech and versatile fleets for dredging and hydraulic engineering activities. DEME employs 4,600 people. In 2014 the Group realised a turnover of EUR 2.58 billion.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner