Veidekke ASA: Veidekke øker på Helsfyr

Veidekke har inngått avtale med Auris Eiendomsinvest I AS og Auris Holding AS om kjøp av Grensesvingen 9 på Helsfyr. Veidekke ønsker å videreutvikle tomten for å bygge omlag 200 boliger.

Veidekke har en tomteportefølje på over 2500 boliger i Oslo og jakter etter flere muligheter rundt Ensjø og Helsfyr. Grensesvingen 9 passer godt i Veidekkes portefølje og planen er å utvikle eiendommen sammen med naboeiendommen, Grenseveien 97, og samlet bygge over 400 boliger i et område som er i sterk utvikling. Målet er å kunne legge boligene ut for salg allerede i 2020.

- VI er svært fornøyd med å få tak i denne tomten, og sammen med naboeiendommen Grenseveien 97 som vi har kjøpt nylig, vil vi kunne utvikle et svært attraktivt boligprosjekt, sier regiondirektør Anders Holmlund i Veidekke Eiendom. Helsfyr er et av Oslos mest sentrale transformasjonsområder, og vil være et attraktivt område for nye boligkjøpere, fortsetter Holmlund.

Eiendommens tomtestørrelse er på 7 500 m2, og er i dag bebygd med et flerbruks kontor-/kombinasjonsbygg på 11 580 m² BTA. Kjøpet forutsettes en for Veidekke Eiendom AS tilfredsstillende due diligence av selskap og eiendom, samt styreforbehold.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Regiondirektør Anders Holmlund, Veidekke Eiendom, tlf +47 99 56 22 65, anders.holmlund@veidekke.no
Direktør fra strategi Audun Blegen, Veidekke Eiendom, tlf +47 95 97 96 64, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, Veidekke ASA, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner