Veidekke ASA: Veidekke skal bygge trafostasjon for oljeplattform

Report this content

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt om bygging av et landanlegg på Kollsnes utenfor Bergen i forbindelse med elektrifiseringen av Martin Linge-plattformen i Nordsjøen. Oppdragsgiver er Siemens, som har en totalavtale for anlegget med Total E&P Norge AS. Kontraktssummen for Veidekke er på 150 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget er en totalentreprise der Veidekke skal utføre prosjektering, grunnarbeid og oppføring av trafostasjonen. Anlegget skal sende høyvolts vekselstrøm (AC) gjennom en 161 kilometer lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten på 55 megawatt i kabelen tilsvarer kraftbehovet til 24 000 husstander.

- Elektrifisering av norsk sokkel er i tråd med myndighetenes langsiktige mål om å redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Martin Linge blir nå blant de første plattformene på norsk sokkel som erstatter alle forurensende gassturbiner til havs med ren fornybar kraft fra land, sier prosjektleder Kjell Skjølingstad i Veidekke.

Byggearbeidene starter opp i disse dager, og skal ferdigstilles for test av sjøkabelen i 2015.


For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kjell Skjølingstad, Veidekke Entreprenør AS, tlf 934 60 094, kjell.skjolingstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner