Veidekke ASA: Veidekkeledere sikret seg aksjer

413 ledende ansatte i Veidekke har kjøpt 1,2 millioner aksjer for til sammen 40 millioner kroner. Nå eier de ansatte 19,4 % av aksjene i konsernet, eller aksjer for 1,17 milliarder kroner. - Medeierskap skaper engasjement, og at så mange ledere velger å kjøpe aksjer i selskapet, er selvsagt veldig positivt for oss, sier påtroppende konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

 
- Når mer enn 400 ledere kjøper aksjer for mer enn hundre tusen kroner hver i snitt, viser de stor tro på fremtiden for Veidekke og at de ser verdien av å eie aksjer i eget selskap. Jeg er overbevist om at medeierskap skaper sterk motivasjon, og at det er en viktig del av vår bedriftskultur, forteller Giske.
- To ganger i året får våre medarbeidere tilbud om å kjøpe Veidekkeaksjer med rabatt mot å binde aksjene for salg i to eller tre år. På våren går tilbudet til de ledende ansatte, mens alle ansatte får tilbudet på høsten. Dette bidrar utvilsomt til å utvikle en sterk og lønnsom bedrift med lojale medarbeidere, avslutter Giske.

De ledende ansatte kunne i vår velge mellom å kjøpe inntil 5.000 aksjer med eller uten finansieringsbistand, med henholdsvis 20 % eller 30 % rabatt. Det er tre års bindingstid på aksjene.

 Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Påtroppende konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner