Veidekke ASA: Vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån

Report this content

Det henvises til børsmelding den 22. mai 2018 vedrørende mulig utstedelse av et senior usikret obligasjonslån. Veidekke ASA har i dag utstedt NOK 1.000 millioner i ett nytt senior usikret åpent obligasjonslån. Obligasjonslånet har 5 års løpetid, og har en flytende kupongrente på 3m NIBOR+0,88 % p.a. Oppgjørsdato er 4. juni 2018 og obligasjonslånet vil søkes notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere av transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Christopher M. Bjerke, assisterende finansdirektør
Telefon: +47 99 58 18 02   
Email: christopher.bjerke@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner