Veidekke ASA: Venter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Report this content

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.  

Forutsatt at utviklingen av covid-19-pandemien ikke endrer seg vesentlig fremover, ligger det an til et tilfredsstillende aktivitetsnivå i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de nærmeste årene. Prognosen forutsetter at den forventede veksten i offentlig etterspørsel blir realisert. Generelt lavere investeringsvilje i næringsliv og husholdninger ventes å resultere i produksjonsfall på seks prosent i 2021, før fallet flater ut i 2022. Noen sentrale premisser ligger til grunn for prognosen:

– Denne relativt positive vurderingen forutsetter fortsatt offensiv satsing på bygg og anlegg i offentlig sektor, og vi vil se en tydelig dreining av entreprenørmarkedet i retning av disse kundesegmentene. Det gjelder i særlig grad prognosene for Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA.

Bygg- og anleggsmarkedene lå an til en hard landing da myndighetstiltakene mot covid-19-pandemien drastisk reduserte mobilitet og næringsaktivitet i vår. Med fare for oppbremsing i pågående entreprenørprosjekter og stopp i nye prosjekter, var det ventet et markant aktivitetsfall utover i 2021.

– I dag er utsiktene noe bedre, sier Hoen.  – Selv om det fortsatt er uavklarte forhold knyttet til utviklingen av pandemien, går det bedre enn fryktet, og vi mener at vi nå kan legge de mest negative scenariene fra i vår til side. 

Hoen understreker at usikkerheten fortsatt er stor, og at markedsutviklingen kan endre retning dersom et av de følgende forholdene inntreffer:

  • Hvis antakelsen om høy offentlig etterspørsel ikke blir bekreftet, vil markedet trolig oppleve en markant nedgang, og særlig i Norge.
  • Hvis Skandinavia eller viktige handelspartnere får en ny alvorlig smittebølge, kan det både forstyrre gjennomføringsevnen i bransjen og forsterke usikkerheten blant investorer og husholdninger.
  • Hvis arbeidsmarkedet stabiliserer seg og rentene noen år fremover forblir på dagens lave nivåer, kan det stimulere til ny vekst i markedene for boliger og næringseiendom.

Selv med et totalt sett tilfredsstillende byggvolum, er det flere utfordringer fremover, og den kanskje mest alvorlige ligger i redusert boligbygging. Det er registrert få igangsettelser av nybygg, og dermed er det utover i 2021 og 2022 grunn til å vente et nytt boligunderskudd, spesielt i Oslo og Stockholm. Det øker åpenbart faren for galopperende boligpriser, slik vi har sett flere ganger tidligere i det siste tiåret.

Bygg- og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping og er også den bransjen som sysselsetter flest ansatte. Med virksomhet spredt utover hele landet, har næringen svært stor betydning for å holde de nasjonale økonomiene i gang.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA, +47 976 75 434, Kristoffer.Eide.Hoen@veidekke.no

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.