Veidekke ASA: Venter stabilt skandinavisk entreprenørmarked i kommende to år

Report this content

Veidekke venter flat utvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet til og med 2023, og hovedtrekkene i markedet ser ut til å utvikle seg relativt likt i de tre landene.

– Vi er på vei tilbake til hverdagen fra før covid-19-pandemien. Forventningen fra i vår om et stabilt høyt aktivitetsnivå har så langt vist seg å holde vann, og vi forventer god fart i bygg- og anleggssektoren fremover, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA.

Det store temaet i både skandinavisk og global bygg- og anleggsbransje i 2021 har vært den kraftige prisoppgangen som følge av begrenset tilfang av byggematerialer og andre innsatsfaktorer. Fortsatt ligger prisene på for eksempel armering og tømmer langt over normalen. Samtidig fører høyere avgifter og kvotepriser på CO2-utslipp til at energiintensive produkter som metaller og sement blir dyrere. I tillegg kommer konkrete forhold som trenger avklaring, som situasjonen med sementprodusenten Cementa. De fleste leveranseutfordringene ser imidlertid ut til å være forbigående og forventes å avta, såfremt gjenåpningen etter pandemien opprettholdes.

Til tross for økte priser har etterspørselen i entreprenørmarkedet hittil vært god, og Veidekke forventer flat markedsutvikling i de neste to årene. For private yrkesbygg har bransjens estimerte ordreinngang vært større enn forventet i de fleste av segmentene. Boligsegmentet har også hatt god etterspørsel, og tendensene til overoppheting er nå mindre synlige i alle tre land.

I anleggsmarkedet lå investeringsnivået svært høyt ved inngangen til året. Den kraftige veksten i Sverige er ventet å avta noe fremover, mens det i Norge er utsikter til ny vekst etter en midlertidig nedgang i 2020.

I samferdsel ventes veksten å fortsette. I Sverige vil den omfattende satsingen på vei avta noe, mens det er forventet fortsatt vekst i banemarkedet ut prognoseperioden. I Norge kan det nylige regjeringsskiftet gi noe rokkering på planer, men det er likevel grunn til å tro at samferdsel vil være prioritert.

Veidekkes markedsrapport presenteres torsdag 20. oktober kl. 08.30. Fremleggelsen kan følges via webcast fra www.veidekke.com.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for Forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA, +47 976 75 434, Kristoffer.Eide.Hoen@veidekke.no

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.