Veidekke ASA: Vurderer utstedelse av NOK obligasjonslån

Report this content

Veidekke ASA har tildelt DNB Markets, Nordea og SEB et mandat for å undersøke muligheten til å hente finansiering i det nordiske obligasjonsmarkedet. Avhengig av markedsforhold, vil et senior usikret NOK obligasjonslån med løpetid på 5 år kunne følge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Christopher M. Bjerke, assisterende finansdirektør
Telefon: +47 99 58 18 02   
Email: christopher.bjerke@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner