Veidekke ASA: Vurderer utstedelse av NOK obligasjonslån

Report this content

Veidekke ASA har tildelt DNB Markets, Nordea og SEB et mandat for å undersøke muligheten til å hente finansiering via det nordiske obligasjonsmarkedet. Investormøter vil bli holdt i Oslo og Bergen fra og med 6. mars 2018. Avhengig av markedsforhold, vil en senior usikret NOK obligasjon med forventet løpetid på opptil 7 år kunne følge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen G. Michelet, Finansdirektør / IR
Telefon: +47 91 74 38 56
Email: jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner