Veidekke avvikler deler av virksomheten i Skåne

Det er de aktivitetene som ligger utenfor Veidekkes kjernevirksomhet, bygg og anlegg, som har skapt problemer for konsernets relativt nye satsing i Skåneregionen.
- Det er stålvirksomheten i selskapet Byggsmederna vi nå, etter nøye overveielser har besluttet å gå ut av. Dette medfører at vi må gjøre en avsetning i regnskapene for tredje kvartal på 38 mill. kroner, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. Men han understreker samtidig at dette ikke vil påvirke konsernets strategi om fortsatt aktivitet i denne regionen.
- Aktivitetene innen bygg- og anleggsvirksomhet vil bli videreført, legger Venold til.


- Det er alltid kjedelig når vi ikke helt lykkes med en satsing som den vi har gjort i Skåne, og spesielt kjedelig når vi har en så positiv fremgang for vår tradisjonelle entreprenørvirksomhet i andre deler av konsernet, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Det er en stor utfordring å utvikle virksomhet i nye markeder, og i Sverige begynte vi nå å se noe lysere på utviklingen.


I 2002 overtok Veidekke virksomhetene til Lennart Knutsson AB i Lund, Malmø og Helsingborg. Aktivitetene i disse virksomhetene er tradisjonell bygg- og anleggs-virksomhet, men også stålvirksomhet for bygg. Denne utgjorde nærmere halvparten av omsetningen ved overtakelsen, og frem til utgangen av 2002 har stålvirksomheten levert positive resultater. Som følge av vanskelige markedsforhold, har selskapet beveget seg inn på geografiske områder og med andre kontraktsformer enn man har hatt erfaring fra. Utviklingen har derfor raskt gått i negativ retning, og underskuddet så langt i år utgjør 13 mill. kroner.  - Siden dette er et virksomhetsområde som ligger utenfor våre kjerneområder, fant vi det riktig å gå ut, fremfor å legge store ressurser i å snu utviklingen, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Noe av stålvirksomheten er allerede avviklet, samtidig som det forhandles om salg, del-salg og videreføring  av deler av denne virksomheten til andre aktører som har dette som sitt kjerneområde.


De økonomiske konsekvensene for Veidekke fordeler seg med ca. 13 mill. kroner i tap på driften, mens de resterende 25 mill. kroner fordeler seg på avviklingskostnader, avskrivning av goodwill samt avsetninger for uforutsette forhold.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
telefon +47 21 05 77 04/905 19 360
Konserndirektør Økonomi/finans Arne Giske,
telefon +47 21 05 77 80/905 89 526
Konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl,
telefon +46 733559944
Finansdirektør Jørgen Michelet,
telefon +47 21 05 77 22/917 43 856

Abonner