Veidekke blir 100% eier av Kolo Veidekke

Gjennom innløsning av minoritetsandelen på 20 % i Kolo Veidekke a.s blir Veidekke ASA fra 1. januar neste år 100 % eier av selskapet. Kolo Veidekke er Norges største asfaltentreprenør, en av de desidert ledende produsenter og distributører av pukk og grus, og den største private aktør innen området drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier.
Etter mer enn 50 års samarbeid og eierintegrasjon ønsker arvingene etter en av Kolo Veidekkes grunnleggere, Fritz Lorck, nå å bruke sine investeringer på andre områder. For Kolo Veidekkes virksomhet vil dette ikke få noen praktiske konsekvenser, verken faglig eller operasjonelt.


Veidekke betaler 120 millioner kroner for minoritetsposten på 20 %, noe som gir en verdivurdering av hele selskapet på 600 millioner kroner.


- Ser vi utviklingen i Kolo Veidekke over de siste årene, er dette en fair pris å betale, sier konsernsjef Terje R Venold i Veidekke.


- De strukturelle endringer som har vært innen dette området de siste årene, sammen med et økt volum innen både asfalt og pukk og grus, gjør at vi ser med optimisme på en fortsatt positiv utvikling, legger Venold til.


Kolo Veidekke har gjennomgående vært den mest lønnsomme private aktøren innen asfaltområdet, og har i dag asfaltverk, steinforekomster og en infrastruktur som er moderne og blant de mest effektive.


- Vi har brukt store ressurser på produktivitetsutvikling og kostnadsreduksjoner gjennom de siste fem årene, sier Kolo Veidekkes adm. direktør Vidar Aarvold.


- Det har bidratt til økt lønnsomhet, men også bidratt til å gjøre oss betydelig mer konkurransedyktige, sier Aarvold. - Dette har vi ikke minst sett av den relativt store andelen av kontrakter innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier vi har vunnet i anbudsrundene etter at dette området ble konkurranseutsatt, legger Aarvold til.


For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:


Finansdirektør Jørgen G. Michelet, Veidekke ASA,
telefon 21 05 77 22, mobil 917 43 856
Adm. direktør Vidar Aarvold, Kolo Veidekke a.s,
telefon 21 05 76 41, mobil 47 905 53 383
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen,
telefon 21 05 77 04, mobil 905 19 360

Abonner