Veidekke Bygg Stockholm AB får entreprenadavtal i Hammarby Sjöstad

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått uppdraget att uppföra en bostadsfastighet plus en gemensamhetsanläggning åt Byggnadsfirman Erik Wallin AB samt Årstablick AB, helägt dotterbolag till Veidekke Bostad AB.
Totalt omfattar uppdraget 84 st. plus 71 st. lägenheter samt en gemensamhetsanläggning med garage m m.


Det totala ordervärdet uppgår till ca. 200 miljoner kr. Byggstarten planeras till den 1. september 2005.


För ytterligare information:
Erik Alteryd, VD Veidekke Bygg Stockholm AB,
Tfn. 08 - 635 61 50, 0706-41 58 04

Abonner