Veidekke bygger 114 nye boliger i Lund

Veidekke Entreprenad AB region Skåne har fått i oppdrag av HSB Produktion HB å oppføre 114 leiligheter sentralt i Lund i Syd-Sverige. Kontraktssummen er på 160 MSEK ekskl. mva.

Det nye oppdraget er en del av prosjektet "Sockertoppen" som er under oppføring ved den tidligere sukkerfabrikken i Lund. Leilighetene blir fra ett til fem rom pluss kjøkken, og hele bygget blir i fem til syv etasjer pluss kjeller med tekniske rom og garasjeanlegg.

Byggearbeidene starter umiddelbart og leilighetene skal være innflytningsklare i løpet av høsten 2012.
  
For mer informasjon kontakt:
Arbetschef Bengt Gustavsson, Veidekke Entreprenad AB, tlf +46 46 19 94 25, bengt.gustavsson@veidekke.se
Prosjektleder Jan Ekblad, HSB Projektpartner, tlf +46 70 276 20 10
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner