Veidekke bygger boliger i Lillestrøm

Lillestrøm Byutvikling har gitt Veidekke Entreprenør AS i oppdrag å bygge prosjektet Byhaven i Lillestrøm. Kontrakten har en verdi på 147 mill. kroner eksklusive mva.
I Posthuskvartalet i Lillestrøm sentrum skal det oppføres et 5-etasjes bygg med i alt 109 leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 38 til 130 kvadratmeter. I tillegg til boligparkering blir det 130 offentlige parkeringsplasser i kjelleren og i 1. etasje. I 1. etasje blir det også 2.000 kvadratmeter næringsarealer. Samlet areal er på ca. 15.000 m2.


Bygget utføres i plasstøpt betong med fasader i tegl, stål og glass.


Prosjektet utføres som totalentreprise og starter i januar 2005. Innflytting i leilighetene er planlagt i tidsrommet juni - august 2006.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Svein Erik Aronsen, Veidekke Entreprenør AS, telefon 901 39 309.

Abonner