Veidekke bygger boliger i Svartdalsparken i Oslo

Veidekke Entreprenør AS skal bygge boliger i Svartdalsparken for Veidekke Eiendom AS. Kontrakten er en totalentreprise på ca. 74 mill. kroner ekskl. mva.


Svartdalsparken ligger på Ryen i Oslo (bydel Nordstrand). Prosjektet består av to bygg med til sammen 54 leiligheter med snittareal 74,8 m2. Åtte av leilighetene er to-roms, 22 er tre-roms, 23 er fire-roms og én leilighet er på fem rom. Det er felles kjeller med garasje under blokken.


Blokken er delt over kjelleretasjen, mens P-kjelleren er sammenhengende. Hver boligdel er på fem etasjer med den øverste etasjen er trukket inn. P-kjelleren inneholder til sammen 58 parkeringsplasser samt boder og tekniske rom.


Byggearbeidene starter opp i månedsskiftet august/september 2007 og er beregnet ferdig i februar 2009.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Arnfinn Strålberg, Veidekke Entreprenør AS,
mobiltelefon 918 37 688


VEIDEKKE ASA
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner