Veidekke bygger Dalvatn kraftverk i Sauda

Av Elkem Saudefaldene AS har Veidekke Entreprenør AS fått i oppdrag utføre bygge- og utbedringsarbeider ved Dalvatn kraftverk. Kontraktssummen er ca. 65 mill. kroner ekskl. mva.
Kontrakten er hovedentreprise for alle bygningsmessige arbeider for Dalvatn kraftverk. Entreprisen omfatter bygging av 1.300 meter ny tilløpstunnel og rørgate i fjell fra Holmavatn til ny og gammel kraftstasjon inklusive utslag, konstruksjon for inntaksluke, lukesjakt og lukehus.


Eksisterende rørgate skal fases ut og nytt tilløpsrør skal kobles inn oppstrøms av eksisterende kraftstasjon. Ny stasjon skal bygges med betong under bakkenivå og det skal oppføres et stålbygg med trekledning over bakkenivå. Eksisterende stasjon skal kles i samme materiale som det nye bygget.


Arbeidene er nylig igangsatt og skal være avsluttet til 26. september 2006.


For mer informasjon, vennligst kontakt:


Avdelingsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 900 88 073
Prosjektleder Ståle Lunde, Elkem Saudefaldene AS, mobiltelefon 913 90 848

Abonner