Veidekke bygger grønne leiligheter i massivtre på Grünerløkka

Report this content

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Nordre Gate Utvikling AS (Infill AS/ Aspelin Ramm Eiendom) om oppføring av 40 energi- og miljøvennlige leiligheter i massivtre i Nordre Gate 20-22 på Grünerløkka i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise på 125 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget omfatter rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av nytt leilighetsbygg i seks etasjer i massivtre med næring i to etasjer mot Nordre gate. Prosjektet består av to bygg, sammenkoblet med svalgang og kjeller under hele bygget. Det blir flotte utearealer med hyggelig lekeplass og vannspeil på bakkenivå samt en solfylt takhage med treningsareal, grønne soner og rekreasjonsområder for beboerne. 

Alle leiligheter blir gjennomgående og varierer i størrelse fra 40 til 90 kvadratmeter. Det blir næringslokaler mot Nordre gate, med planlagte innvendige og utvendige arealer for servering. På en tredjedel av taket vil det vokse flotte trær og planter som også skal fungere som såkalt overvannsfordrøyning, det vil si at de tar seg av overvannet på en måte som byens avløpsnett ikke alltid klarer.

Dette blir et miljøprosjekt allerede fra oppstarten der rive- og byggearbeidene skal foregå fossilfritt. Bygget får energiklasse A med oppvarming hovedsakelig fra geobrønner. Konstruksjoner som dekker, yttervegger og bærende vegger bygges i massivtre. Overvannet vil i størst mulig grad håndteres på tomten i form av fordrøyning i grøntarealer og åpne vannspeil.

Rivning av eksisterende bebyggelse er igangsatt og byggearbeidene starter i januar 2018. Prosjekter er planlagt ferdigstilt tredje kvartal 2019.

Mer informasjon om prosjektet: www.nordregate.no   

For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Vibeke Warløs Næss i Veidekke, tlf 922 17 616, vibeke.naess@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Entreprenør, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Kenneth Harstad i Aspelin Ramm Eiendom, tlf 416 18 753, Kenneth.harstad@aspelinramm.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker