Veidekke bygger grunnskole i Uppsala

Report this content

Veidekke bygger en skole i Lindbacken, en ny bydel i Uppsala, på oppdrag for Skolfastigheter Uppsala kommune. Skolen skal ha plass til 600 elever fra 1.-6. klasse. Oppdraget har en verdi på 130 MSEK. Veidekke har tidligere blitt tildelt en rammeavtale fra Skolfastigheter for ombygging av skoler og førskoler.

Skolfastigheter stiller strenge krav til skolebygningens miljøegenskaper. Lindbackens skole blir bygd for å oppnå kravene for miljøbygning sølv fra Swedish Green Building Council, SGBC.
Det innebærer at elevene får et sunt inneklima med god ventilasjon, at det brukes sunne materialer og at skolen får et lavt energiforbruk.

- Veidekke satser langsiktig på boligbygging i Uppsala, og derfor er det ekstra moro å få være med og bidra til samfunnsutviklingen. Dette prosjektet krever tett samarbeid med bestilleren og underentreprenører på grunn av kort byggetid, noe som også er i tråd med måten vi arbeider på, sier Anthony Norén, avdelingssjef for Veidekke i Uppsala.

Skolen bygges som en utførelsesentreprise hvor det er fokus på en åpen og tett dialog mellom alle involverte. Byggestart er mai 2017, og skolen skal stå ferdig til høstsemesteret 2018.

Skolen er delt inn i fire bygningsdeler med ulikt antall etasjer og ulike høyder, slik at den skal passe inn i omkringliggende bebyggelse. De ulike delene tilpasses virksomheten som skal drives der, med større og mindre undervisningsrom, spesialsaler og arbeidsrom for lærere. Arkitekturen fokuserer på både lekenhet og tilgjengelighet, med tydelig markerte innganger i ulike former.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Anthony Norén, avdelingssjef i Veidekke Bygg Stockholm, tlf. +46 707646700, Anthony.Noren@veidekke.se
Sture Nilsson, regionsjef i Veidekke Bygg Stockholm, tlf. +46 705800415, Sture.Nilsson@veidekke.se

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner