Veidekke bygger kraftverk i Øvre Otta for 385 mill kroner

Veidekke ASA har gjort avtale med Opplandskraft DA og Tafjord Kraftproduksjon AS på bygging av Framruste og Øyberget kraftverk i Skjåk kommune i Oppland. Forventet kontraktssum, avhengig av de opsjoner og alternativer som blir valgt, er ca 385 mill. kroner eksklusive merverdiavgift.
Framruste kraftverk utnytter det ca. 325 meter høye fallet i elva Framruste fra Raudalsvatnet til utløpet i Pollvatnet i Otta. Kraftstasjonen legges i fjell hvor det skal installeres et aggregat med ytelse 76 MW ved en maksimal driftsvannføring på 27 m3/s. Kontrakten omfatter også driving av atkomst- og avløpstunneler, trykktunnel og trykksjakt i til sammen 9.000 meters lengde.


Øyberget kraftverk utnytter det ca.150 meter høyet fallet i elva Otta fra Heggebotnvatnet til utløpet i foten av Dønfossen. Kraftstasjonen legges i fjell, og det installeres tre aggregater med samlet ytelse 95MW ved en maksimaldriftsvannføring på 75m3/s. Det skal drives atkomst-, trykk- og avløpstunneler i totalt 5.000 meters lengde. I inntaksmagasinet i Heggebotnvatnet heves vannstanden permanent ved at det bygges en dam ved utløpet. Dammen blir en vel 100 meter lang betongdam med luker for flomavledning og for slipping av minstevannføring.


- I dag er det ikke så mange kontrakter av denne typen som kommer ut på anbud, så derfor er vi glad for at vi sikret oss akkurat denne, sier direktør Klaus Hansen i Veidekke. - Vi har mange dyktige fjellfolk i firmaet, og nå vil ca. 50 av dem få jobb på anlegget i en lang periode, sier han. Hansen regner med at bemanning vil komme opp i ca. 80 personer nå arbeidene er på topp. I tillegg kommer en funksjonærstab på åtte - ti personer.


Oppstart på utbyggingen er satt til 2. september 2002. Byggetiden er fire år.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Direktør Klaus Hansen, Veidekke ASA,
mobil 909 88 267
Prosjektleder Kåre Strand, Veidekke ASA,
mobil 900 88 073
Byggherrens representant, prosjektleder Kai A. Sørbråten,
mobil 970 09 417

Abonner