Veidekke bygger mer for Telenor på Fornebu: NY KONTRAKT I KVARTAL 3 OG 4 FOR 50 MILLIONER KRONER

Veidekke, Divisjon Anlegg, har fått en ny kontrakt for Telenor på Fornebu. Kontrakten bidrar meget positivt med hensyn til ordrereserven i divisjonen.
Entreprisen gjelder fundamentering, grunnarbeider og plasstøpte betongkonstruksjoner i kvartal 3 og 4, som består av fire separate bygg som skal huse til sammen 3.000 ansatte. Telenors bygningsmasse på Fornebu blir totalt 137.000 kvadratmeter. Kvartal 3 og 4 utgjør halvparten av dette.


Grunnflaten er på 12.500 kvadratmeter. Det stilles strenge krav til synlige betongflater, som skal være i farget betong.


Kontrakten er på om lag 50 millioner kroner, og arbeidet starter 5. juni 2000 med ferdigstillelse 1. februar 2001. Veidekkes bemanning på prosjektet blir i gjennomsnitt om lag 10 funksjonærer og 60 timelønnede

Abonner