Veidekke bygger ny E6 Patterød - Akershus grense

Statens vegvesen Østfold har gitt Veidekke ASA kontrakten på de anleggstekniske arbeider for etablering av ny firefelts veg på E6 fra Moss til Akershus grense. Kontrakten er på ca. 145 mill. kroner eksklusive merverdiavgift.


I følge Statens vegvesen Østfold var begrunnelsen for valget av Veidekke, at selskapet hadde den laveste tilbudssummen og totalt sett det økonomisk sett mest fordelaktige tilbudet.


Planleggingen av arbeidene er godt i gang, men selve anleggsarbeidene vil først starte opp på nyåret. Arbeidene skal være avsluttet i oktober 2003. Veidekke regner med å ha en arbeidsstokk på 50 personer på denne entreprisen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Prosjektleder Tore Kristensen, Veidekke ASA,
telefon 21 05 74 72 / 952 00 512
Direktør Harald Sangnes, Veidekke ASA,
telefon 21 05 74 65 / 911 28 363

Abonner