Veidekke bygger nytt lagerbygg for i alt 63,5 mill. kroner i Ski

Veidekke ASA har fått i oppdrag av Kjeldsberg Eiendom, Ski AS å bygge et nytt kjøle- og fryselager på Regnbuen Industriområde i Ski kommune. Leietaker er REMA 1000.
I tillegg til kjøle- og fryselager får bygget også en kontordel. Totalt areal er 7.100 kvadratmeter. Arbeidene omfatter blant annet utskifting av ca. 40.000 kubikkmeter masse. Bygget fundamenteres på sprengsteinsfylling, og får et bæresystem av stålkonstruksjoner. Ytterveggene er av stålkassetter fylt med poluretanskum. Yttertaket er selvbærende med profilerte stålplater, isolert og tekket.


Byggearbeidene ble igangsatt i slutten av juni måned, og lageret skal overlevers 13. mars 2003. Kontrakten er en totalentreprise til ca. 52,5 mill. kroner ekskl. mva. I tillegg kommer en tiltransportert grunnentreprise på ca. 11 mill. kroner. Grunnarbeidene utføres av firmaet Albert Kr. Hæhre og startet i mai måned.


Veidekke regner med å sysselsette en arbeidsstokk på ca. fem funksjonærer og 8-10 forskalingssnekkere. Øvrige arbeider utføres av underentreprenører.


- Vi er meget glad for denne kontrakten, for med denne og de andre jobbene vi har fått på plass i distriktet den senere tid, har vi meget tilfredsstillende produksjon til ut på nyåret, sier distriktsleder Per Inge Heen i Veidekke, Distrikt Follo /Indre Østfold.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Distriktsleder Per-Inge Heen,
tlf. 64 97 47 08 / 901 51 291
Prosjektleder Per Nesbakken,
tlf. 64 97 47 09 / 41 43 76 11

Abonner