Veidekke bygger om for AMF Pension i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, har fått i oppdrag av AMF Pension å bygge om og renovere en kontoreiendom i kvartalet Pelarbacken Mindre 23. Kontrakten er på ca. 275 mill. SEK.
 
Eiendommen består av bygninger som omringer en innglasset bakgård i tillegg til en midtplassert bygning. Den ligger på Kapellgränd på Södermalm i Stockholm, og har et totalareal på ca. 28 000 kvadratmeter. Kvartalet skal bygges om til en attraktiv, fleksibel og moderne kontoreiendom, og dette omfatter bl.a. rivning ned til bærekonstruksjonen, nytt tak, nye fasader, nytt elektrisk anlegg og ventilasjons- og oppvarmingssystem, samt tilpasning for nye leietakere.


Oppdraget er en samspillskontrakt til en verdi av ca.  275 mill. SEK,  og oppdragstiden strekker seg fra februar 2009 til desember 2010.


"Vi er både stolte og glade for at AMF Pension har tillit til at vi kan gjennomføre et omfattende renoveringsarbeid ved en av deres kontoreiendommer. Vi håper at dette prosjektet skaper positive ringvirkninger og muligheter for flere fremtidige oppdrag og videre samarbeid, sier Mikael Lidström, regionchef hos Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm.


For mer informasjon, kontakt:


Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 708 735 223
Lars Mällberg, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf.+46 635 61 00
  
 
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner