Veidekke bygger om Hökarängsskolan

Veidekke og datterselskapet Veitech har fått i oppdrag av SISAB å bygge om Hökarängsskolan. Prosjektet er en generalentreprise i samspill, med en kontraktsverdi på SEK 187 millioner.

Veidekkes oppdrag omfatter en totalombygging av Hökarängsskolan med et samlet areal på 12 000 kvm. Skolens fasade, ventilasjon og øvrige installasjoner skal både renoveres og moderniseres.

Eiendommen er opprinnelig fra 1950-tallet og står på Stockholms stadsmuseums grønne liste, hvilket betyr at den har høy kulturhistorisk verdi. Et av prosjektets utfordringer er at det skal sprenges under skolebygningen for å lage tekniske rom. Ombyggingen kommer til å skje i etapper, og det vi bli tatt stort hensyn til elevene og personalet som er på skolen. 

Hökarängsskolan er det andre ombyggingsprosjektet som Veidekke utfører for SISAB i samspill.

-Vi er glade for og stolte over den tilliten SISAB fortsatt viser oss. Nå ser vi fram til å komme i gang med produksjonen og med å modernisere Hökarängsskolan på en skånsom måte. Involvering av alle berørte parter gjør at vi finner de beste løsningene på utfordringer som tekniske rom under bakken, sier Per Wall, avdelingssjef i Veidekke Entreprenad.

Prosjektet starter omgående og forventes ferdigstilt sommeren 2019.

-Dette er Veitechs første prosjekt der vi fra tidlig anbudsfase har samarbeidet med Veidekke og satt sammen en god, felles prosjektorganisasjon med høy installasjonsekspertise. I byggprosjekteringen har vi arbeidet med en parallelkalkyle og forberedelse av installasjonsdelene i prosjektet. Det er svært gledelig at SISAB ville engasjere oss og Veidekke fra tidlig fase, sier administrerende direktør Karl Stenqvist i Veitech. 

-Mange av SISABs skoler har kulturhistorisk verdi. Som langsiktige eiendomseiere tar vi ansvar for å forvalte og utvikle vår portefølje i takt med at Stockholm vokser. Prosjektet på Hökarängsskolan kommer til å sikre at skolen kan brukes av byens barn og unge i mange år framover, sier Claes Magnusson, administrerende direktør i SISAB.

Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for 2. kvartal.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt: 
 
Sture Nilsson, regionsjef, Veidekke Entreprenad, tlf. +46 (0) 70 580 04 15
Per Wall, avdelingssjef, Veidekke Entreprenad, tlf. +46 (0) 73 355 06 03
Jørgen Michelet, finansdirektør, Veidekke ASA, +47 21 05 77 22
Karl Stenqvist, adm.dir., Veitech tlf. +46 (0) 70 289 91 81
Jacob Landin, kommunikasjonssjef, SISAB tlf +46 (0) 76 124 62 71

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner