Veidekke bygger om terminalbygget på Fornebu

Veidekke og IT Fornebu Eiendom har inngått kontrakt om den videre utbygging av det gamle terminalbygget på Fornebu, "Pakke III". Byggentreprisen er på 87 mill. kroner eksklusive mva.

- Med alt det formelle på plass kan vi fokusere på å skape et attraktivt og levende innovasjonssenter på Fornebu. sier adm. direktør i IT Fornebu Eiendom, Sverre Nagell Bjordal. - Jeg føler meg trygg på at de entreprenørene som er valgt, vil bidra sterkt til dette, sier han.

Veidekke har tidligere inngått kontrakt med IT Fornebu Eiendom om de bygningsmessige arbeidene i Pakke I og Pakke II. Arbeidene med Pakke I er ferdige, og arbeidene i Pakke II skal være ferdige til 1. desember i år. Til sammen har Veidekke hittil omsatt for 37,5 mill. kroner i disse kontraktene.

- Det er svært hyggelig for oss at IT Fornebu Eiendom har valgt Veidekke som entreprenør også for dette prosjektet. Ettersom vi har vært involvert i prosjektet over tid, er vi glade for å at vi også får være med videre, sier direktør Harald Sangnes i Veidekke, Anlegg Østland.

- Gjennom det samarbeidet vi har hatt med byggherren i prosessen fram til kontrakt, har vi vært med på å bearbeide prosjektet. Derigjennom har vi kommet fram til forenklinger og besparelser som har gjort det mulig for byggherren å realisere prosjektet innenfor sine økonomiske rammer. Kontrakten er bygd opp som en incitamentskontrakt, som legger opp til at partene skal videreføre arbeidet med å oppnå besparelser, sier prosjektleder Lars Tunli i Veidekke Anlegg Østland.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Direktør Harald Sangnes, Veidekke ASA,
tel.: 21 05 74 65/911 28 363
Prosjektleder Lars Tunli, Veidekke ASA,
tel.: 21 05 74 68/911 28 362
Direktør Sverre Nagell Bjordal, IT Fornebu Eiendom,
tel.: 21 50 19 00

Abonner