Veidekke bygger parkeringsanlegg i Stockholm for 200 mill. SEK

Report this content
Veidekke Stockholm AB har underskrevet avtale med Europark AB om oppføring av to parkeringsanlegg i Stockholm. Total kontraktssum er 200 millioner SEK.
Veidekke Stockholm AB har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Europark AB om oppføring av parkeringsanlegg i Stockholmsområdet. I første omgang omfatter avtalen 500 - 1.000 parkeringsplasser under jord fordelt på to prosjekter, ved Liljeholmstorget og ved Eriksbergsplan i Stockholm.


Den totale kontraktssummen for første etappe er ca. 200 mill. SEK. Byggestart for Liljeholmsprosjektet er planlagt til 2003.


- Samarbeidsavtalen innebærer et gjennombrudd for oss innen det voksende anleggsområdet i Stockholm, sier adm. direktør for Veidekke Stockholm AB, Göran P. Larson.


- I løpet av de nærmeste årene skal det skje en omfattende utbygging av infrastrukturen i Stockholms- og Mälardalsregionen. Veidekke har allerede fått kontrakt på E-4 forbi Uppsala, og har startet byggearbeidene. Med denne ordren har Veidekke styrket sin posisjon og utvidet sitt virksomhetsområde, sier Larson.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Adm. direktør Göran P. Larson, Veidekke Stockholm AB
tlf. + 46 8 635 61 42, mobiltlf. + 46 733 55 99 05

Abonner